REX MATERIALS GROUP

Wagstaff'ın onaylı tedarikçisi olan Rex Materials, özellikle alüminyum endüstrisine yönelik camsı silika (fused silica) ve refrakter uygulamalarında müşteriye yönelik özel tasarım ve çözümler sunmaktadır.

Bu çözümler arasında Wagstaff biyet döküm masa refrakterleri, döküm yollukları, head box'lar, filtre kutuları, dolgu ve tamir malzemeleri, transfer potaları gibi ürünler yer alır.