MQP

Alüminyum endüstrisine sunduğumuz dünyada bilinen en güçlü tane inceltme alaşımı olan Optifine, tane inceltme kontrol ve kalibrasyon denklemlerini içeren Opticast sistemi ve Optifine besleme ünitesi Optifeeder’in tedarikçisi olan İngiliz çözüm ortağımızdır.

Ayrıca fırın tabanında kalan ergimiş alüminyum miktarının belirlenmesini sağlayan Batchpilot, özel refrakter ajanlar kullanarak sıvı metali atıklardan arındıran Optifilter sistemi ve metal temizleme/koruma kimyasalları olan Refinal ve Refinex ürünleri de sunan MQP ile alüminyum sektörüne hizmet verilmekte, ek olarak ar-ge çalışmaları ile müşterilerimize destek sağlanmaktadır.